Medieråd &
UPPHANDLING

Medieval - upphandling - uppföljning

Hur ska er medieplan se ut fram över?

Vi tar oberoende fram och upphandlar medieutrymme i så väl traditionella medier som tv, radio och print men likväl så hittar vi de digitala kanaler och plattformar där vi ser att vi når era målgrupper och kunder på ett effektivt sätt. Vi har relationer med dom flesta mediekanalerna och har både erfarenheter av lokala, regionala till nationella medieköp.

 

Låt oss ta fram en mediemix som ska vara effektiv utifrån budget, mål och syfte. Få en sammanhängande medieplan som inte spretar och med tydliga mål på vad vart medie har för syfte i planen. Vi ser till att följa upp annonseringen med de olika medierna och säkerställer att leveranser av material m.m kommer in i tid, allt för att ni ska kunna lägga er tid på det ni är bäst på. 

Logo vit StoryCom.png

Made by StoryCom AB - Etabl 2016