top of page
Medieråd &
UPPHANDLING

Medieval - upphandling - annonsering

En genomtänkt mediemix.

Jag tar oberoende fram och upphandlar medieutrymme i så väl traditionella medier som tv, radio, print samt nya digitala och sociala medier. Ta nästa steg med er annonsering och nyttja kraften av datadriven och målgruppstyrd annonsering. 

 

Få en mediemix som går att ni exponeras inför er målgrupp i kundresans olika steg, från medvetande till konvertering. Med variabler som intresse, livsstil, surfbeteende så har ni möjlighet att vara top of mind.

 

Låt oss ta fram en mediemix som ska vara effektiv utifrån budget, mål och syfte. Få en sammanhängande medieplan som inte spretar och med tydliga mål på vad vart medie har för syfte i planen.

bottom of page